Zbiórka karmy dla schroniska

Dziękujemy wszystkim uczniom i ich Rodzicom oraz nauczycielom za bardzo duży odzew, jeśli chodzi o zbiórkę karmy i innych przedmiotów dla zwierząt ze schroniska w Chorzowie. Dzięki uprzejmości Państwa Rudzkich wszystkie rzeczy (a było ich naprawdę dużo)zawieźliśmy zwierzętom.

Dziękujemy
4a z wychowawcą


Menu