Basen w reżimie sanitarnym

Basen w reżimie sanitarnym przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie ul. Harcerska 2 – Wytyczne


Do przeglądania i drukowania plików w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.adobe.com

Menu