Rekrutacja do klas 4. Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie
w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie na rok szkolny 2022/2023

Warunki i terminy rekrutacji uczniów do klas mistrzostwa sportowego Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły  Podstawowej  Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie


Do przeglądania i drukowania plików w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.adobe.com

Menu