Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych) Dz.U.UE .L 2016.119,1 ( dalej: RODO)

informujemy, że:

Administratorami danych osobowych jest:
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie
Harcerska 2 41-503 Chorzów tel. +48 32 2410421 e-mail: sekretariat@zsms.edu.pl
Inspektor Ochrony Danych: Zdzisław Korzuch tel. 508 534 287

Menu