Szkoła Promująca Zdrowie – Działania

Lp. Działanie Osiągnięte efekty
1 Współpraca z klubami sportowymi uczelniami i innymi instytucjami   Kompleksową współpracę z Klubami Sportowymi:  KS „Stadion Śląski”, Chorzowskie Towarzystwo Tenisowe , UKS Biathlon Chorzów, KPR Ruch Chorzów”           Współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach               Współpraca z trenerem personalnym , dietetykiem Marcinem Gandykiem (specjalista- pracownik AZS AWF Katowice)     Współpraca z Centrum Krwiodawstwa w Katowicach.     Udział uczniów w programie „ Twoja krew ratuje życie. Łączy nas krew, która ratuje życie”.               – nasi uczniowie mają opiekę wykwalifikowanych trenerów sportowych   – osiągają wysokie wyniki sportowe na szczeblu wojewódzkim i krajowym   – uczniowie mają możliwość trenowania na innych obiektach sportowych oprócz bazy szkolnej     – uczniowie i nauczyciele współpracują
z kadrą tej uczelni, gdy uczestniczą
w zajęciach na terenie uczelni lub kiedy wykładowcy przyjeżdżają do naszej szkoły na wykłady   – uczniowie i nauczyciele poszerzają swoja wiedzę w zakresie ogólnie pojętego zdrowia   – uczniowie mają profesjonalne wsparcie,
 w osiąganiu najwyższego poziomu przygotowania startowego, poprzez kompleksową optymalizację  pracy organizmu     – poszerzanie wiedzy z dziedziny krwiodawstwa i transplantologii wśród uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców   –  coroczne przeprowadzanie ( pomijając czas pandemii) akcji oddawania krwi i szpiku kostnego skierowanej  do pracowników szkoły, rodziców oraz starszych uczniów naszego liceum, którzy swoją postawą dawali przykład i uczyli młodszych uczniów gimnazjum, że innym należy pomagać   – otrzymanie certyfikatu szkoły promującej honorowe oddawanie krwi.  
2 Systematycznie rozbudowywana baza szkoły stanowi podstawę do zaoferowania różnych form zajęć     pozyskiwanie środków na ciągłe uzupełnianie  wyposażenia sal lekcyjnych         – tworzenie nowych sal lekcyjnych         – modernizacja korytarzy szkolnych         – remont Domu Pobytowego „ Sportowiec” dla uczniów  z różnych stron Polski.       – wzbogacanie terenu wokół szkoły zielenią oraz tworzenie miejsc odpoczynku dla uczniów na łonie przyrody     – tworzenie miejsc wypoczynku w czasie przerw dla uczniów według ich projektu     – systematyczna modernizacja szatni dla uczniów- stopniowy zakup szafek dla uczniów     –  świetlica szkolna dla młodszych uczniów działająca od godziny 7:00 do 17:00     – systematyczna modernizacja kuchni przygotowująca posiłki dla uczniów w domu pobytowym i szkole             – wszystkie sale lekcyjne mają dostęp
do Internetu, stacjonarnego komputera
 lub laptopa, mają telewizor lub rzutnik multimedialny.   – powstanie 3 nowych sal lekcyjnych co związane jest ze wzrostem liczby oddziałów klasowych- zwiększył się komfort pracy  uczniów i nauczycieli   – dbałość o estetykę i czystość na korytarzach szkolnych uprzyjemnia uczniom czas wolny spędzany w czasie przerw lekcyjnych       – uczniowie, którzy są spoza Chorzowa mogą w dobrych warunkach mieszkać, uczyć się
i odpoczywać po zajęciach szkolnych
i sportowych   – uczniowie maja możliwość wyciszenia się w czasie przerw, jeśli tylko  pogoda pozwala, wśród drzew, co pozytywnie wpływa na ich samopoczucie.   – projekt pobudził uczniów do działania,
ale także odpoczywają w miejscu, które sami sobie stworzyli   – uczniowie w sposób lepiej zorganizowany mogą pozostawiać swoje rzeczy w szafkach bez dezorganizacji pracy w czasie przerw
i po ostatnich lekcjach   – uczniowie przed lekcjami i po lekcjach mogą w spokoju rozwiązywać zadania domowe lub relaksować się   – posiłki które otrzymują uczniowie są dostosowane do potrzeb ucznia sportowca, ale także przypominają kuchnię domową.
3. Realizacja programów profilaktycznych   „Wybierz życie – pierwszy krok”. Podniesienie poziomu wiedzy uczniów
i ich opiekunów na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV
w jego powstawaniu przyczyni się do zainicjowania dyskusji, dzięki której kobiety z pokolenia rodziców podejmą odpowiednie działania, czyli skonsultują się z lekarzem i wykonają badania cytologiczne. Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych (dziewczęta
i chłopcy  z klas I), rodzice i opiekunowie uczniów oraz kadra pedagogiczna szkół. “Znamię. Znam je”
Upowszechnienie wśród młodzieży ponadpodstawowej wiedzy na temat profilaktyki czerniaka, przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka, uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie, uświadomienie wartości odpowiednich zachowań zdrowotnych i postaw. „Podstępne WZW”     „Smak życia, czyli debata o dopalaczach – profilaktyka uzależnień od narkotyków i dopalaczy” 
Program dla uczniów gimnazjum. Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o zdrowie”  program dla uczniów klas licealnych( ok. 100 uczniów )Program ma na celu przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Program profilaktyczny przemocy wobec dzieci „Chrońmy dzieci” – Fundacja Dajemy  Dzieciom Siłę, którym celem jest przyznanie certyfikatu placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem
        – uczniowie starszych klas oraz ich rodzice poszerzyli wiedzę na temat raka szyjki macicy, wirusa HPV oraz profilaktyki  w tej dziedzinie.                     – uczniowie mają świadomość niebezpieczeństwa jakie niesie nadmierne opalanie się, chodzenie do solarium. Uczniowie wiedzą jak należy obserwować swoje znamiona i jak konsultować się
z lekarzem.           – uczniowie starszych klas oraz ich rodzice poszerzyli wiedzę na temat sposobów zakażania się tym wirusem oraz profilaktyki  w tej dziedzinie.         – uczniowie mają świadomość niebezpieczeństwa jakie niesie zażywanie dopalaczy i narkotyków.                 – uczniowie mają świadomość niebezpieczeństwa jakie niesie spożywanie alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych.             – zmniejszenie przemocy wobec dzieci.           – uczniowie mają świadomość niebezpieczeństwa jakie niesie spożywanie alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych        
  4.   Cykliczne imprezy szkolne wskazujące uczniom autorytety sportowe, w życiu codziennym i  naukowym   Rajdy rowerowe i piesze w ramach rekolekcji szkolnych     Dzień Zdrowia          Projekt edukacyjny „ Jedzenie –zdrowie
 i przyjemność – wspólne śniadanie”             Projekt “Miłośnik Ziemi Śląskiej”         Projekt “Największa śląska lekcja Wychowania Fizycznego”           Cykliczne akcje charytatywne: – Turnieje charytatywne (turniej piłkarski) organizowany przez szkołę
 i Stowarzyszenie “Fajnie jest pomagać”
-świąteczne niesienie pomocy osobom chorym i potrzebującym oraz psom ze schroniska w Chorzowie
  – projekt zaszczepił w uczniach chęć spędzania wspólni i aktywnie czasu podczas wędrówek     – uczniowie mieli możliwość poznania wielu autorytetów medycznych i naukowych zajmujących się profilaktyką zdrowia oraz fizjologią sportu   – uczniowie oraz pracownicy szkoły pogłębili wiedzę z dziedziny dietetyki podczas wykładów warsztatów, konkursów kulinarnych     – uczniowie klas podstawowych i ponadpodstawowych umiejętnie potrafią ułożyć jadłospis z uwzględnienie potrzeb żywieniowych oraz przeliczaniem kalorii. Chętnie zwracają uwagę na to, co jedzą- umiejętnie czytają etykiety. Uczą się kultury wspólnego jedzenia   – uczniowie spotykali się z ludźmi sukcesu z różnych dziedzin życia – sportu, literatury, sztuki, kuchni z naszego regionu     – uczniowie , nauczyciele spotykali się
z ludźmi świata sportu uczestnicząc
w dyskusjach, wykładach, warsztatach, pokazach sportowych   – uczestniczyli w rozgrywkach sportowych
 i zabawach   – autorytety sportowe wskazują uczniom drogę życia w zdrowiu poprzez uprawianie sportu
i wskazują sposoby najlepszej drogi do osiągnięcia w życiu wyznaczonych zadań. Uczą się pozytywnego wpływu trenowania sportów walki na młodzież

– uczniowie uczą się pomagać innym,
być bezinteresownymi, empatycznymi.
Menu