Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego

Monika Wesołowska – przewodnicząca
Monika Kostyra – zastępca
Agnieszka Grzesica – sekretarz

Rada Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

Jadwiga Partyka – przewodnicząca
Grzegorz Przegendza – zastępca
Magdalena Górak – sekretarz

Menu