Tomasz Krawczyk – Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego

Jolanta Pawlak – Przewodnicząca Rady Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

Menu