Konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego:

37 1090 2590 0000 0001 4332 0129

Prosimy oo dokonywanie wpłat na poprawione konto oraz w tytule przelewu o wpisanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza.

Konto Rady Rodziców IX Liceum Ogólnokształcacego Mistrzostwa Sportowego:

03 1090 2590 0000 0001 4331 9480

Prosimy oo dokonywanie wpłat na poprawione konto oraz w tytule przelewu o wpisanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza.

Szafka szkolna – 120 zł

Rada Rodziców SP – 100 zł

Rada Rodziców IX LOMS – 150 zł

Menu