Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.30.

Funkcję wychowawców świetlicy pełnią: mgr Beata Gawełda, mgr Beata Lozor, mgr Adrian Skalski.

Wychowawcy świetlicy organizują opiekę dla uczniów w godzinach pozalekcyjnych poprzez stworzenie optymalnych warunków do wypoczynku, rozwijania zainteresowań i doskonalenia umiejętności interpersonalnych wyrażających się w prawidłowym nawiązywaniu relacji pomiędzy rówieśnikami.

We współpracy z nauczycielami oraz rodzicami uczniów wspieramy młodzież  w pokonywaniu trudności edukacyjnych i wychowawczych.

Zapewniamy wszechstronną opiekę uczniom naszej szkoły przebywającym w ośrodku pobytowym „Sportowiec” – tzw. Internacie.

Istotną rolę w stworzeniu komfortowych warunków nauki oraz treningu spełnia funkcjonująca przy świetlicy stołówka szkolna. Korzystający z niej uczniowie mają zapewnione bezpłatne wyżywienie w postaci  dwudaniowych obiadów. Uczniowie naszej szkoły przebywający w trakcie roku szkolnego w Internacie korzystają z refundowanych śniadań, obiadów oraz kolacji.


Menu