Statuty

Statut Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego – Pobierz

Aneks do Statutu – Pobierz

Statut IX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego – Pobierz


o przeglądania i drukowania plików w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.adobe.com

Menu