Statuty

Statut Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego – Pobierz

Aneks do Statutu – Pobierz

Statut IX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego – Pobierz


Procedury

Standardy Ochrony Małoletnich w ZSMS w Chorzowie – Pobierz


Programy

Program Wychowawczo – Profilaktyczny w ZSMS w Chorzowie – Pobierz

Menu