Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Termin   Rodzaj imprezy  
04.09.2023r. – poniedziałek Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
12.09.2023r. – wtorek Konferencja Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie zmian w dokumentach szkoły
Zebrania z rodzicami SPMS – (godz. 17.30)
Zebrania z rodzicami LOMS – (godz. 18:30)
28.09.2023r. – czwartek Wybory do Samorządu Uczniowskiego SPMS
29.09.2023r. – piątekWybory do Samorządu Uczniowskiego LOMS
Wrzesień 2023r.Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta
13.10.2023r. – piątekŚwięto Edukacji Narodowej – (zajęcia zgodnie z planem lekcji do godz. 13:30)
30.10.2023r. – poniedziałekŚródsemestr
10.11.2023r. – piątekŚwięto Niepodległości
16.11.2023r. – czwartekTermin wystawienia ocen przewidywanych IV LOMS
+zebrania z rodzicami klas IV LOMS g. 17.00
22.11.2023r. – środaKonferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej oraz analiza wyników egzaminów zewnętrznych
07.12.2023r. – czwartekTermin wystawienia ocen przewidywanych SPMS i LOMS
zebrania z rodzicami SPMS 18.00
zebrania z rodzicami LOMS 17.30
08.12.2023r. – piątekDzień zdrowia
18.12.2023r. – poniedziałekTermin wystawienia ocen semestralnych IV LOMS
19.12.2023r. – wtorekKonferencja klasyfikacyjna klas IV LOMS
22.12.2022. – piątekWigilie klasowe
23.12.2023r. – 01.01.2024r.Zimowa przerwa świąteczna
08.01.2024r. – poniedziałekTermin wystawienia ocen semestralnych SPMS + LOMS
10.01.2024r.środaKonferencja klasyfikacyjna RP
25.01.2024r. – czwartekKonferencja plenarna podsumowująca I semestr 2023/2024r.
29.01.2024r. – 11.02.2024Ferie zimowe
Luty 2024r.Egzaminy próbne godz. 9:00 SPMS godz. 12:00 LOMS
27.02.2024r. – wtorekKonferencja szkoleniowa RP
19.03.2024r. – wtorekTermin wystawienia ocen przewidywanych IV LOMS
+ zebrania z rodzicami kl. IV LOMS g. 17.00
21.03.2024r. – czwartekDzień Śląski – Święto Szkoły
27.03.2024r. – środaRekolekcje wielkopostne – Śródsemestr
28.03-02.04.2024r. – czwartek – wtorekWiosenna przerwa świąteczna
19.04.2024r. – piątekTermin wystawienia ocen końcoworocznych klas IV LOMS
22.04. 2024r. – poniedziałekKonferencja klasyfikacyjna klas IV LOMS
szkoleniowa – procedury egzaminów ósmoklasistów i egzaminów maturalnych
25.04.2024r. – czwartek godz. 17:00Uroczyste zakończenie roku szkolnego IV LOMS
7,8.9.05.2024r. – wtorek, środa, czwartekEgzamin dojrzałości dni wolne od zajęć dydaktycznych dla SPMS i LOMS
10.05.2024r. – piątekOceny przewidywane zebrania z rodzicami SPMS i LOMS
14 – 16.05.2024r. – wtorek, środa, czwartek Egzamin ósmoklasisty dni wolne od zajęć dydaktycznych dla SPMS i LOMS
12.06.2024r. – środaTermin wystawienia ocen końcoworocznych SPMS i LOMS
14.06.2024r. – piątekKonferencja klasyfikacyjna RP
18 – 20.06.2024r. – wtorek – czwartekPowiew wakacji
21.06.2024r. – piątekUroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024
22.06.2024r. – 25.08.2024r.WAKACJE
26.08 – 30.08.2024r.Konferencja podsumowująca rok szkolny 2022/2023
Przygotowanie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego

Dni świąteczne– wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 1 listopada 2023r. – (środa) – Dzień Wszystkich Świętych
 • 1,3 maja 2024r. – (środa, piątek) – Święta majowe
 • 30 maja 2024r. – (czwartek) – Boże Ciało

Dni wolne od zajęć dydaktycznych do dyspozycji Dyrektora:

 • 2 listopada 2023r. – (czwartek)
 • 3 listopada 2023r. – (piątek)
 • 7 maja 2024r. – (wtorek) – egzamin dojrzałości
 • 8 maja 2024r. – (środa) – egzamin dojrzałości
 • 9 maja 2024r. – (czwartek) – egzamin dojrzałości
 • 14 maja 2024r. – (wtorek) – egzamin ósmoklasisty
 • 15 maja 2024r. – (środa) – egzamin ósmoklasisty
 • 16 maja 2024r. – (czwartek) – egzamin ósmoklasisty

Oraz
Dni do odpracowania:
2.05.2024 – czwartek – odrabiamy w sobotę w marcu 2024. – (Największa Śląska Lekcja WF)
31.05.2024 – piątek – odrabiamy w sobotę 15.06.2024r.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245).
W wyżej wymienionych dniach wolnych szkoła organizuje dla uczniów zajęcia wychowawczo – opiekuńcze

Menu