Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Termin   Rodzaj imprezy   Odpowiedzialni    
01.09.2021r. środa Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022     Wychowawcy klas    
13.09.2021 poniedziałek Konferencja Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie zmian w dokumentach szkoły godz. 17:00 Wszyscy nauczyciela  
15.09.2021r. środa Zebrania z rodzicami SPMS  (godz.17.30)   Dyrekcja Szkoły Wychowawcy klas  SPMS    
16.09.2021 czwartek Zebrania z rodzicami LOMS godz.17.30 – klasy III maturalne godz. 18:00 pozostałe klasy   Dyrekcja Szkoły Wychowawcy klas  LOMS    
23.09.2021r. Czwartek Wybory do Samorządu Uczniowskiego SPMS Lech, M. Nowak  
24.09.2021r. Piątek Wybory do Samorządu Uczniowskiego LOMS             Kl     J. Akotangni  
  Wrzesień 2021r. Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta K. Lisek  
13.10.2021r. środa Święto Edukacji Narodowej Samorząd uczniowski    
27.10.2021r. środa Śródsemestr Wszyscy nauczyciele  
10.11.2021r. środa Święto Niepodległości Wszyscy nauczyciele ( na swoich zajęciach lekcyjnych)  
19.11.2021r. piątek Termin wystawienia ocen proponowanych III LOMS + zebrania z rodzicami klas III LOMS (forma stacjonarna lub zdalna) Wszyscy nauczyciele          
25.11.2021 czwartek Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej godz 17:00 Wszyscy nauczyciele  
03.12.2021 piątek Dzień zdrowia Ewa Wuttke….  
10.12 .2021r. piątek Termin wystawienia ocen proponowanych SPMS i LOMS +  zdalne zebrania z rodzicami   Wszyscy nauczyciele  
20.12.2021r. poniedziałek Termin wystawienia ocen semestralnych IIILOMS Wszyscy nauczyciele  
21.12.2021r. wtorek Konferencja klasyfikacyjna klas III LOMS godz 17:00 Wszyscy nauczyciele  
22.12.2021r. środa Wigilie klasowe, Spotkanie opłatkowe pracowników Szkoły Wszyscy nauczyciele  
23.12.2021r. – 02.01.2022r. środa- niedziela Zimowa przerwa świąteczna 🙂  
11.01.2022r. wtorek Termin wystawienia ocen semestralnych SPMS + LOMS Wszyscy nauczyciele  
13.01.2022r. czwartek Konferencja   klasyfikacyjna RP Godz 17:00 Wszyscy nauczyciele  
19.01.2022r. środa Konferencja  plenarna podsumowująca  I semestr 2021/2022r. Godz 17:00   Wszyscy nauczyciele  
31.01.2022 – 02.02.2022 Pon.- środa Egzaminy próbne Godz 9:00 SPMS Godz 12:00 LOMS Uczący w klasach programowo najwyższych  
14.02 – 27.02.2022r.   Ferie zimowe 🙂      
28.02.2022r. poniedziałek Konferencja szkoleniowa RP Wszyscy nauczyciele  
21.03.2022r. poniedziałek   Termin wystawienia ocen proponowanych III LOMS+zebrania z rodzicami Wszyscy nauczyciele  
22.03.2022r. wtorek   Dzień Śląski   Święto Szkoły Wszyscy nauczyciele  
29. 03.2022r. wtorek śródsemestr Wszyscy nauczyciele  
11.04.2022 poniedziałek Rekolekcje wielkopostne katecheci  
14.04-19.04.2022r. czwartek-wtorek Wiosenna przerwa świąteczna 🙂       
21.04.2022r. czwartek Termin wystawienia ocen końcoworocznych klas III LOMS Wszyscy nauczyciele  
22.04. 2022r. piątek Konferencja klasyfikacyjna klas III LOMS+ szkoleniowa- procedury egzaminów ósmoklasistów i egzaminów maturalnych Wszyscy nauczyciele  
29.04.2022r. piątek Uroczyste zakończenie roku szkolnego III LOMS   Wychowawcy klas II i III LOMS  
4,5,6.05.2022r. środa, czwartek, piątek Egzamin dojrzałości – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla SPMS i LOMS Dyrekcja Szkoły, Wychowawcy klas, Komisje Egzaminacyjne    
13.05.2022r. piątek Oceny proponowane SPMS, LOMS, zdalne zebrania z rodzicami   Wszyscy nauczyciele    
24.05.-26.05.2022 wtorek – czwartek     Egzamin ósmoklasisty-  dni wolne od zajęć dydaktycznych dla SPMS I LOMS                 Dyrektor Szkoły, Komisje Egzaminacyjne, Wychowawcy klas      
13.06.2022r. poniedziałek   Termin wystawienia ocen końcoworocznych dla SPMS i LOMS   Wszyscy nauczyciele    
15.06.2022r. środa Konferencja klasyfikacyjna RP   Wszyscy nauczyciele    
20.06-23.06.2022 Pon.- czwartek Powiew wakacjii Nauczyciele wych. fizycznego    
24.06.2022r. piątek Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022   Wszyscy nauczyciele        
25.06.2022r.-24.08.2022r. WAKACJE 🙂    
25 .08- 31.08.2022r. Konferencja podsumowująca rok szkolny 2021/2022   Przygotowanie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego Wszyscy nauczyciele       Dyrektor Szkoły      

Dni świąteczne– wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 14 października 2021r. (czwartek)- Dzień Edukacji Narodowej
 • 1 listopada 2021 (poniedziałek)  Dzień Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2021r. (czwartek) – Święto Niepodległości
 • 6 stycznia 2022r. (czwartek) – Święto Trzech Króli
 • 2 maja 2022r. (poniedziałek) – Święto Flagi Państwowej
 • 3 maja 2022r. (wtorek )– Święto Konstytucji 3 maja
 • 16 czerwca 2022r. (czwartek)- Boże Ciało

Dni wolne od zajęć dydaktycznych do dyspozycji Dyrektora:

 • 15 października 2021 – (piątek)
 • 12 listopada 2021 – piątek
 • 7 stycznia 2022r. – (piątek) – dzień do odpracowania 23.10.2021 (sobota) – Wyjścia integracyjne z klasą
 • 4 maja 2022r. – (środa) – egzamin dojrzałości
 • 5 maja 2022r. – (czwartek) – egzamin dojrzałości
 • 6 maja 2022r. – (piątek) – egzamin dojrzałości
 • 24 maja 2022. – (wtorek) – egzamin ósmoklasisty
 • 25 maja 2022. – (środa) – egzamin ósmoklasisty
 • 26 maja 2022. – (czwartek) egzamin ósmoklasisty
 • 17 czerwca 2022r. – (piątek) – dzień do odpracowania w sobotę  05.03.2022r. – Największa Śląska Lekcja W-F

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245).
W wyżej wymienionych dniach wolnych szkoła organizuje dla uczniów zajęcia wychowawczo- opiekuńcze

Menu