Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Termin   Rodzaj imprezy   Odpowiedzialni  
02.09.2019r. poniedziałek Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020   Poczet Sztandarowy Szkoły, Wychowawcy klas Opieka nad sprzętem: P.Roszak, K.Klimoszek
18.09.2019r. środa Zebrania z rodzicami (godz.17.00 SPMS,18:00 LOMS) Przekazanie informacji o sposobie organizacji i procedurach przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/20 wraz z aktami prawnymi Dyrekcja Szkoły WSZYSCY NAUCZYCIELE  
26.09.2019r. czwartek Wybory do Samorządu Uczniowskiego SPMS Lech, M. Nowak
27.09.2019r. piątek Wybory do Samorządu Uczniowskiego LOMS             Kl     J. Akotangni, A. Pękosz
Wrzesień 2019 Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta K.Lisek
30.09.2019r. poniedziałek Konferencja szkoleniowa RP – godz.16.00 Dyrekcja Szkoły
1.10.2019 r. wtorek IX Rajd Szkolny Koordynator: B. Ciosek, G.Radoń, M.Wilk i wychowawcy klas  
11.10.2019r. piątek Akademia z okazji Dnia Nauczyciela godz.12.00 A Lech, M. Nowak
14.10.2019r. poniedziałek Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
29.10.2019 wtorek Konferencja śródsemestralna – godz.16.00 Konferencja integracja zespołu Wszyscy nauczyciele
31.10.2019 czwartek Marsz Wszystkich Świętych K.Lisek, J.Wojciechowska, ks. R. Adamiak, ks.M. Harnasz,
1.11.2019r. piątek Wszystkich Świętych – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
6.11.2019r. środa Termin wystawienia ocen proponowanych III LOMS + zebrania z rodzicami klas III LOMS Wszyscy nauczyciele
8.11.2019r. piątek Święto Niepodległości – akademia  
11.11.2019r. poniedziałek Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
06.12.2019r. piątek Termin wystawienia ocen semestralnych IIILOMS, Wszyscy nauczyciele
09.12.2019r. poniedziałek Oceny proponowane SPMS +LOMS, Konferencja klasyfikacyjna klas IIILOMS – godz.16.00, Zebrania z rodzicami – godz.18.00SPMS, 17.00LOMS Dyrekcja, wszyscy nauczyciele
20.12.2019r. piątek Uroczysty poranek świąteczny, Wigilie klasowe, Spotkanie opłatkowe pracowników Szkoły  
21.12.2019r. – 06.01.2020r. Zimowa przerwa świąteczna
08.01.2020r. środa Termin wystawienia ocen semestralnych SPMS + I,II LOMS Wszyscy nauczyciele
09.01.2020r. czwartek Konferencja klasyfikacyjna RP – godz.16.00 Dyrektor Szkoły, wszyscy nauczyciele
11.01 – 26.01. 2020r.   Ferie zimowe  
30.01.2020r. czwartek Konferencja podsumowująca I semestr 2019/2020, godz.16.00  
25.02.2020r. wtorek Konferencja szkoleniowa RP Zasady rekrutacji + procedury egzaminacyjne, godz.16.00 Dyrekcja szkoły
Marzec Sobota!!! Największa Śląska Lekcja WF-U – dzień otwarty +konferencja śródsemestralna R. Radek, P.Bryk, Wszyscy nauczyciele
20.03.2020r. piątek Dzień Śląski – Święto Szkoły Koordynator – J. Wojciechowska, M. Watolla, K. Gosz, K. Lisek, K.Gmyrek – Krzemińska, E.Fido, wszyscy nauczyciele
20.03.2020r. piątek Termin wystawienia ocen proponowanych IIILOMS wszyscy nauczyciele
marzec – maj 2020 Egzamin na kartę rowerową G. Piotrowska, M.Wilk
09-14.04.2020r. czw-wt Wiosenna przerwa świąteczna  
15.16.17.04. 2020r. środa, czwartek, piątek Egzamin ósmoklasisty Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla pozostałych klas SPMS i LOMS Dyrektor Szkoły, Komisje Egzaminacyjne, Wychowawcy klas
22.04.2020r. środa Termin wystawienia ocen końcoworocznych klas III LOMS Wszyscy nauczyciele
23.04.2020r. czwartek Konferencja klasyfikacyjna klas III LOMS godz.16.00 Dyrektor Szkoły, wszyscy nauczyciele
24.04.2020r. piątek Uroczyste zakończenie roku szkolnego III LOMS godz. 9:00 Wychowawcy klas II i III LOMS  
1,2,3.05.2020r. piątek, sobota, niedziela Święta majowe Dni wolne od zajęć dydaktycznych    
4,5,6.05.2020r. poniedziałek, wtorek, środa Egzamin dojrzałości – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla pozostałych klas SPMS i LOMS Dyrekcja Szkoły, Wychowawcy klas, Komisje Egzaminacyjne  
20.05.2020r. środa Oceny proponowane SPMS, I i II LOMS, Zebrania z rodzicami SPMS – godz.17.00, LOMS – godz.18.00 Wszyscy nauczyciele  
25.05.2020r. poniedziałek, Dzień Rekolekcyjny wyjazdowy SP + I,II LOMS Ks. R.Adamiak, ks. M. Harnasz, wszyscy nauczyciele  
01.06.2020r. poniedziałek Dzień Zdrowia, Dzień Sportu, Dzień Dziecka Nauczyciele WF, E.Wuttke, I.Ruth, D,Matusik, Wszyscy nauczyciele  
11,12.06.2020r. czwartek, piątek Boże Ciało – dni wolne od zajęć dydaktycznych    
19.06.2020r. piątek Termin wystawienia ocen końcoworocznych Wszyscy nauczyciele  
22.06.2020r. poniedziałek Konferencja klasyfikacyjna (godz.16.00) Wszyscy nauczyciele  
23,24,25.06.2020r. wtorek, środa, czwartek  „Powiew wakacji” D. Miłkowski, M. Adamczyk, S.Świat, B.Ciosek  
26.06.2020r. piątek Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020: godz. 8.30– klasy 4-7 SPMS, I,II LOMS; godz. 10.00 – Msza Św.; godz. 11.00 – klasy 8 SPMS wszyscy nauczyciele, Dyrektor Szkoły  
27.06.2020-23.08.2020r. WAKACJE    
24 – 31.08.2020r. Konferencja podsumowująca rok szkolny 2019/2020   Przygotowanie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego Wszyscy nauczyciele       Dyrektor Szkoły    

Dni świąteczne- wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 14 października 2019r. (poniedziałek) – Wszystkich Świętych
 • 1 listopada 2019r. (piątek) – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2019r. (poniedziałek) – Święto Niepodległości
 • 6 stycznia 2020r. (poniedziałek) – Święto Trzech Króli
 • 1 maja 2020 r. (piątek) – Święto Pracy
 • 11 czerwca 2020r. (czwartek)- Boże Ciało

Dni wolne od zajęć dydaktycznych do dyspozycji Dyrektora:

 1. 2 stycznia 2020r – (czwartek)
 2. 3 stycznia 2020r. – (piątek)
 3. 15 kwietnia 2020r. – (środa) – egzamin ósmoklasisty
 4. 16 kwietnia 2020r. – (czwartek) – egzamin ósmoklasisty
 5. 17 kwietnia 2020r. – (piątek) – egzamin ósmoklasisty
 6. 4 maja 2020r. – (poniedziałek) – egzamin dojrzałości
 7. 5 maja 2020r. – (wtorek) – egzamin dojrzałości
 8. 6 maja 2020r. – (środa) – egzamin dojrzałości
 9. 12 czerwca 2020r. – (piątek) – dzień do odpracowania w sobotę (Dzień Otwarty, Największa Śląska Lekcja WF)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245). W wyżej wymienionych dniach wolnych szkoła organizuje dla uczniów zajęcia wychowawczo- opiekuńcze.

Menu