Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Termin   Rodzaj imprezy    
01.09.2022r. – czwartek Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023    
15.09.2022r.czwartek Konferencja Rady Pedagogicznej
zatwierdzenie zmian w dokumentach szkoły godz. 17:00
 
19.09.2022r.poniedziałek Zebrania z rodzicami SPMS – (godz.17.00)
Zebrania z rodzicami LOMS – (godz. 18:00)
 
28.09.2022r.środa Wybory do Samorządu Uczniowskiego SPMS  
29.09.2022r.czwartek Wybory do Samorządu Uczniowskiego LOMS      
wrzesień 2022r. Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta  
13.10.2022r.czwartek
lub 17.10.2022r.poniedziałek
Święto Edukacji Narodowej  
26.10.2022r.środa Śródsemestr  
10.11.2022r.czwartek Święto Niepodległości  
15.11.2022r.wtorek Termin wystawienia ocen proponowanych IV LOMS
Zebrania z rodzicami – klas IV LOMS
 
24.11.2022r.czwartek Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej – godz. 17:00
(analiza wyników egzaminów zewnętrznych)
 
08.12.2022r.czwartek Dzień zdrowia  
12.12 .2022r.poniedziałek   Termin wystawienia ocen proponowanych SPMS i LOMS
zebrania z rodzicami – (17:30 SPMS, 19:00 LOMS)
 
15.12.2022r.czwartek Termin wystawienia ocen semestralnych IV LOMS  
19.12.2022r.poniedziałek Konferencja klasyfikacyjna klas IV LOMS – godz. 17:00  
22.12.2022.czwartek Wigilie klasowe, – Uroczysty poranek świąteczny  
23.12.2022r. – 01.01.2023r.
piątek – niedziela
Zimowa przerwa świąteczna  
10.01.2023r.wtorek Termin wystawienia ocen semestralnych SPMS + LOMS  
12.01.2023r. – czwartek Konferencja klasyfikacyjna RP – godz. 17:00  
16.01 – 29.01.2023r.   Ferie zimowe  
31.01.2023r.wtorek Konferencja plenarna podsumowująca I semestr 2022/2023r.-godz. 17:00  
02.2023r.   Egzaminy próbne – godz. 9:00 SPMS godz. 12:00 LOMS  
02.2023r. Największa śląska lekcja w.f. – akcja promująca szkołę (sobota)  
27.02.2023r.poniedziałek Konferencja szkoleniowa RP  
21.03.2023r.wtorek   Termin wystawienia ocen proponowanych IV LOMS+ zebrania z rodzicami  
03.2023r.     Dzień Śląski – Święto Szkoły  
04.04.2023r.wtorek Śródsemestr  
03.04-05.04.2023r.poniedziałek – środa Rekolekcje wielkopostne  
06.04-11.04.2023r.czwartek – wtorek Wiosenna przerwa świąteczna  
21.04.2023r.piątek Termin wystawienia ocen końcoworocznych – klas IV LOMS  
24.04.2023r.poniedziałek Konferencja klasyfikacyjna klas IV LOMS+ szkoleniowa
procedury egzaminów ósmoklasistów i egzaminów maturalnych
 
28.04.2023r.piątek Uroczyste zakończenie roku szkolnego IV LOMS  
4,5,8.05.2023r.
czwartek, piątek, poniedziałek
Egzamin dojrzałości – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla SPMS i LOMS  
16.05.2023r.wtorek Oceny proponowane SPMS, LOMS,
Zebrania z rodzicami – (17:30 SPMS, 19:00 LOMS)
 
23,24,25.05.2023r.Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla SPMS i LOMS  
16.06.2023r.piątek   Termin wystawienia ocen końcoworocznych dla SPMS i LOMS  
19.06.2023r.poniedziałek Konferencja klasyfikacyjna RP  
19.06-22.06.2023r.poniedziałek – czwartek Powiew wakacji  
23.06.2023r.piątek Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023  
24.06.2023r. – 24.08.2023r. WAKACJE 
25.08 – 31.08.2023r.Konferencja podsumowująca rok szkolny 2022/2023
Przygotowanie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego
 

Dni świąteczne– wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 14 października 2022r. (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej
 • 1 listopada 2022 (wtorek) – Dzień Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2022r. (piątek) – Święto Niepodległości
 • 6 stycznia 2023r. (piątek) – Święto Trzech Króli
 • 1,3 maja 2023r. (poniedziałek, środa) – Święto Flagi Państwowej
 • 3 maja 2023r. (wtorek )– Święta majowe
 • 8 czerwca 2023r. (czwartek)- Boże Ciało

Dni wolne od zajęć dydaktycznych do dyspozycji Dyrektora:

 • 31 października 2022 – (poniedziałek)
 • 4 maja 2023r. – (czwartek) – egzamin dojrzałości
 • 5 maja 2023r. – (piątek) – egzamin dojrzałości
 • 8 maja 2023r. – (poniedziałek) – egzamin dojrzałości
 • 23 maj 2023r. – egzamin ósmoklasisty
 • 24 maj 2023r. – egzamin ósmoklasisty
 • 25 maj 2023r. – egzamin ósmoklasisty
 • 9 czerwca 2023r. – (piątek)

Oraz
Luty 2023 r. (sobota)- w tym dniu odpracowujemy dzień 2.05.2023 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245).
W wyżej wymienionych dniach wolnych szkoła organizuje dla uczniów zajęcia wychowawczo- opiekuńcze

Menu