Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Termin Rodzaj imprezy Odpowiedzialni  
01.09.2020r. Wtorek Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 Wychowawcy klas  
15.09.2020r. Wtorek Zebrania z rodzicami  (godz.18.00) Dyrekcja Szkoły Wychowawcy klas IV SPMS i klas 1 LOMS w szkole pozostali wychowawcy klas zdalnie  
24.09.2020r. Czwartek Wybory do Samorządu Uczniowskiego SPMS A. Lech, M. Nowak  
25.09.2020r. Piątek Wybory do Samorządu Uczniowskiego LOMS             Kl     J. Akotangni, A. Pękosz  
Wrzesień 2020r. Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta K.Lisek  
II tydzień września 2020r. Konferencja szkoleniowa RP  Dyrekcja Szkoły  
14.10.2020r. Środa Dzień Edukacji Narodowej dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
29.10.2020r. Czwartek Śródsemestr Wszyscy nauczyciele  
11.11.2020r. Środa Święto Niepodległości dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
17.11.2020r. Wtorek Termin wystawienia ocen proponowanych III LOMS + zebrania z rodzicami klas III LOMS Wszyscy nauczyciele  
11.12 .2020r. Piątek Termin wystawienia ocen proponowanych SPMS i LOMS +  zdalne zebrania z rodzicami   Wszyscy nauczyciele  
17.12.2020r. Czwartek Termin wystawienia ocen semestralnych IIILOMS, Wszyscy nauczyciele  
21.12.2020r. Poniedziałek Konferencja klasyfikacyjna klas III LOMS Wszyscy nauczyciele  
22.12.2020r. Wtorek Wigilie klasowe, Spotkanie opłatkowe pracowników Szkoły Wszyscy nauczyciele  
23.12.2020r. – 06.01.2021r. Środa- środa Zimowa przerwa świąteczna    
12.01.2021r. wtorek Termin wystawienia ocen semestralnych SPMS + I,II LOMS Wszyscy nauczyciele  
14.01.2020r. czwartek Konferencja klasyfikacyjna RP Wszyscy nauczyciele  
28.01.2020r. czwartek Konferencja  plenarna podsumowująca  I semestr 2020/2021r. Wszyscy nauczyciele  
01.02 – 14.02. 2021r. Ferie zimowe    
27.02.2021r. sobota Dzień do odpracowania za 4.06 ( piątek po Bożym Ciele) Wszyscy nauczyciele  
  22.03.2021r. poniedziałek   Dzień Śląski Święto Szkoły ? Wszyscy nauczyciele  
22.03.2021r. poniedziałek   Termin wystawienia ocen proponowanych III LOMS Wszyscy nauczyciele  
29,30,31. 03.2021r. Rekolekcje wielkopostne w kościele ks. R.Adamiak  
01-06.04.2021r. czwartek-wtorek Wiosenna przerwa świąteczna    
kwiecień 2021r. Konferencja szkoleniowa – procedury egzaminów ósmoklasistów
i egzaminów maturalnych
Wszyscy nauczyciele  
21.04.2021r. środa Termin wystawienia ocen końcoworocznych klas III LOMS Wszyscy nauczyciele  
23.04.2021r. piątek Konferencja klasyfikacyjna klas III LOMS śródsemestr     Wszyscy nauczyciele  
30.04.2021r. piątek Uroczyste zakończenie roku szkolnego III LOMS Wychowawcy klas II i III LOMS  
1,2,3.05. 2021r. sobota, niedziela, poniedziałek Święta majowe Dni wolne od zajęć dydaktycznych dni wolne od zajęć dydaktycznych    
4,5,6.05.2021r. wtorek, środa,czwartek Egzamin dojrzałości – dni wolne od zajęć dydaktycznych Dyrekcja Szkoły, Wychowawcy klas, Komisje Egzaminacyjne    
18.05.2021r. wtorek Oceny proponowane SPMS, I i II LOMS, zdalne zebrania z rodzicami Wszyscy nauczyciele    
Koniec maja termin ustalony przez CKE Egzamin ósmoklasisty- 3 dni wolne od zajęć dydaktycznych Dyrektor Szkoły, Komisje Egzaminacyjne, Wychowawcy klas    
03-04.06.2021r. czwartek, piątek Boże Ciało dni wolne od zajęć dydaktycznych    
14.06.2021r. poniedziałek Termin wystawienia ocen końcoworocznych Wszyscy nauczyciele    
17.06.2021r. czwartek Konferencja klasyfikacyjna Wszyscy nauczyciele    
25.06.2021r. piątek Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 Wszyscy nauczyciele    
26.06.2021r.-24.08.2021r. WAKACJE      
25 – 31.08.2021r. Konferencja podsumowująca rok szkolny 2020/2021   Przygotowanie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego Wszyscy nauczyciele     Dyrektor Szkoły    
Dni świąteczne– wolne od zajęć dydaktycznych:
 • 14 października 2020r. (środa)- Dzień Edukacji Narodowej
 • 11 listopada 2020r. (środa) – Święto Niepodległości
 • 6 stycznia 2021r. (środa) – Święto Trzech Króli
 • 3 maja 2021r. (poniedziałek )– Święto Konstytucji 3 maja
 • 3 czerwca 2021r. (czwartek)- Boże Ciało
Dni wolne od zajęć dydaktycznych do dyspozycji Dyrektora:
 • 4 stycznia 2021r – (poniedziałek)
 • 5 stycznia 2021r. – (wtorek)
 • egzamin ósmoklasisty j. polski
 • egzamin ósmoklasisty matematyka
 • egzamin ósmoklasisty j.angielski
 • 4 maja 2021r. – (wtorek) – egzamin dojrzałości
 • 5 maja 2021r. – (środa) – egzamin dojrzałości
 • 6 maja 2021r. – (czwartek) – egzamin dojrzałości
 • 4 czerwca 2021r. – (piątek) – dzień do odpracowania w sobotę 27.02.2021r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245).
W wyżej wymienionych dniach wolnych szkoła organizuje dla uczniów zajęcia wychowawczo- opiekuńcze

Menu