Basen

Sprawozdanie z badań nr 09483/ZL/22 – pobierz
Sprawozdanie z badań nr 07928/ZL/22 – pobierz


Do przeglądania i drukowania plików w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.adobe.comSPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 02470/ZL/22
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 01796/ZL/22

DECYZJA ZBIORCZA ROCZNA OCENA WODY NA PŁYWALNI – 27.01.2022


Do przeglądania i drukowania plików w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.adobe.com


CENNIK ZA KORZYSTANIE  
Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH
BASEN

obowiązuje Zarządzenie Nr OR. 269.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 grudnia 2019 r.

Menu