Basen

BASEN CZYNNY ZGODNIE
Z OBOWIĄZUJĄCYMI OBOSTRZENIAMI – 1/2 OBŁOŻENIA

Basen w reżimie sanitarnym

Pismo plik PDF – pobierz

Basen w reżimie sanitarnym przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie ul. Harcerska 2 – Wytyczne


Do przeglądania i drukowania plików w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.adobe.com


SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 10102/ZL/20
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 10101/ZL/20

DECYZJA ZBIORCZA ROCZNA OCENA WODY NA PŁYWALNI – 12.08.2019


Do przeglądania i drukowania plików w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.adobe.com


CENNIK ZA KORZYSTANIE  
Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH
BASEN

GRUPA DO 15 OSÓB
1 GODZINA (45 min w wodzie) 75 zł + 8% VAT

1 GODZINA (45 min w wodzie) 75 zł + 23% VAT
(dla grup prowadzących zajęcia odpłatnie)

Zarządzenie Nr OR.265.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29.12.2016

STREFA SPA – SAUNA I JACUZZI

GRUPA 8 OSÓB
1 GODZINA (od wejścia do wyjścia) 90 zł
GRUPA 4 OSOBY
1 GODZINA (od wejścia do wyjścia) 50 zł
GRUPA 2 OSOBY
1 GODZINA (od wejścia do wyjścia) 30 zł
WSTĘP DLA 1 OSOBY
1 GODZINA (od wejścia do wyjścia) 20 zł

Zarządzenie Nr OR.38.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13.02.2017

Menu