O Nas

W latach 50-tych szkolnictwo polskie znalazło się w trudnej sytuacji kadrowej i lokalnej. Zbliżająca się rocznica Milenium dała okazję do wysunięcia przez władze hasła: „Tysiąc szkół na tysiąclecie”.

W naszym mieście Zakłady Azotowe im. Pawła Findera zdecydowały się objąć patronat nad budową nowej szkoły w Chorzowie Starym. 30 czerwca 1960 r. na terenie Zakładów Azotowych miała miejsce uroczystość podpisania aktu fundacyjnego budowy szkoły. 31 października 1966 roku, oddano Szkołę Podstawową im. Pawła Findera w Chorzowie III Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego 1212. Wtedy tez Elektrownia Chorzów (zakład, który opiekował się Szkołą przez 15 lat) ufundował Sztandar. Pierwszym kierownikiem Szkoły był JÓZEF KOTLINSKI.

Lekcje rozpoczęły się 7 listopada 1966 roku. Sale były zaopatrzone w wiele pomocy, działał już basen oraz Izba Pamięci, którą opiekowali się harcerze.

W latach 1968 ? 1973 kierownikiem szkoły był Lucjan Kasza. W latach 1973 ? 1974 nastąpiło połączenie dwóch szkól: SP 27 i SP 28. W latach od 1973 do 1984 dyrektorami byli mgr Zofia Gordon, Władysław Marek, Józef Osadnik, mgr Elżbieta Łukowska. Pierwszego września 1984 r., dyrektorem została mgr Bernadeta Herman.

W latach 1984 ? 1986 podczas kapitalnego remontu wygospodarowano nowe pomieszczenia: drugi gabinet lekarski, gabinet dla wice – dyrektora, klasopracownie plastyczna. Harcerze otrzymali także miejsce na harcówkę. Ulepszono salę gimnastyczną, pracownię fizyko-chemiczną, biologiczną, pracownię gospodarstwa domowego.
W latach 90-tych (1 stycznia 1992) władze samorządowe Chorzowa przejęły prowadzenie szkól podstawowych.

Zgodnie z postanowieniem Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 27, przy akceptacji Komitetu Rodzicielskiego, Dyrekcja Szkoły  zwróciła się do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach oraz Zarządu Miasta z prośbą o zmianę imienia patrona Szkoły ? Pawła Findera. Biorąc pod uwagę przywiązanie środowiska lokalnego do tradycji i zwyczajów śląskich, społeczność szkolna zadecydowała o wyborze nowego imienia szkoły : „MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚLĄSKIEJ”.

Uroczystość nadania nowego imienia odbyła się 6 maja 1994 roku, w tym samym dniu poświęcono nowy sztandar szkoły, którego sponsorami byli: PZU S.A., PKO, PTS, rodzice uczniów oraz nauczyciele. Honorowym gościem uroczystości był profesor Jan Miodek.

 Jedną z najważniejszych reform realizowanych w 1999 roku, była reforma edukacji, w jej ramach zaplanowano zmiany programu nauczania, struktury szkolnictwa, zarządzania i nadzorowania oświatą, oceniania i egzaminowania uczniów, kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także system ich awansowania i finansowania. Istotnym elementem reformy było pojawienie się nowych typów szkól. W związku z powyższym zaistniała konieczność przekształcenia struktury szkolnictwa w Chorzowie.

Prezydent Miasta Chorzowa – mgr inż. Marek Kopel, powołał zespół do spraw przygotowania wdrożenia reformy oświatowej. Efektem tych prac było utworzenie gimnazjum w Chorzowie Starym, w budynku obecnej Szkoły Podstawowej nr 27 im. Miłośników Ziemi Śląskiej. W oparciu o materiał zespołu do spraw reformy oraz wyniki konsultacji środowiskowej i społecznej, Zarząd Miasta przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Chorzowie.  Na podstawie Uchwały Rady Miasta w Chorzowie nr VII/64/99 z dnia 04.03.1999 utworzono Gimnazjum nr 6 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie przy ul. Harcerskiej 2. Jednocześnie podjęto decyzję, że aktualnie funkcjonująca w tym budynku Szkoła Podstawowa nr 27 zakończy działalność w 2004 r.

Od tego momentu następują kolejne znaczące zmiany: 1 września 2000 roku dyrektorem Gimnazjum nr  6 zostaje mgr Adam Mańka, który jest jednocześnie pełniącym obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27. Szkoła zmienia się na naszych oczach, zostają wprowadzone innowacje pedagogiczne, nowe projekty edukacyjne.

Jednym  jest projekt ?Prawdziwy Miłośnik Ziemi Śląskiej?, podsumowaniem projektu jest Dzień Śląski, który stał się świętem szkoły.

Kolejnym wprowadzonym w kalendarz szkoły działaniem jest promocja zdrowia- Dzień Zdrowia. Realizacja programu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień zaowocowała przyznaniem szkole Ogólnopolskiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Stałym elementem życia szkoły jest sport, który dzięki bezpośredniemu  sąsiedztwu klubów sportowych (KS ?Azoty? obecnie SCS ?Sokół? Chorzów, MKS „Zantka” Chorzów, ChTT) oraz dzięki zapleczu jakim jest: basen, sala gimnastyczna oraz obiekty klubowe: hala sportowa, boisko piłkarskie, korty tenisowe jest sukcesywnie rozwijany. Od początku działalności gimnazjum tworzone były klasy z rozszerzonym programem wychowania fizycznego.

Na tej bazie udało się przekonać ówczesne władze Chorzowa do wyrażenia zgody na utworzenie liceum z klasami sportowymi. 24 lutego 2005 roku Rada Miasta Chorzów podjęła uchwałę o utworzeniu IX Liceum Ogólnokształcącego. Konsekwencją utworzenia IX LO było powstanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 .

Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było podpisanie umowy o współpracy z KS Stadion Śląski. Dzięki współpracy powstały klasy sportowe o profilu piłka nożna.

W 2008 r. powstał pomysł przedstawienia gwarowego, przygotowanego na Dzień Śląski. Nauczyciele szkoły pod przewodnictwem Ewy Fido wystawili sztukę ?Pomsta?. Od tego czasu rok rocznie przedstawienie gwarowe jest integralną częścią święta szkoły, a zespół przyjął nazwę „Rechtory na klopsztandze”.

Sukcesy sportowe oraz efekty pracy w klasach sportowych zaowocowały podpisaniem umowy o współpracy naszej szkoły z Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Umowa ta została w 2015 r. w  przekształcona w Patronat Dydaktyczny AWF nad naszą szkołą.

Ostatnim bardzo ważnym wydarzeniem w historii szkoły jest przekształcenie IX LO w szkołę mistrzostwa sportowego. Od 1 września 2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 istnieją: Gimnazjum nr 6 z oddziałami sportowymi oraz IX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego.

 

Szkoła

Opis szkoły

Osiągniecia

Osiągnięcia szkoły

Uczniowie

Kilka słów

Nauczyciele

Kilka słów o nauczycielach

Menu