Odwiedziny w Sztolni Królowa Luiza

Klasa 5a miała okazję zwiedzić Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu, co pozwoliło im poznać codzienna pracę górników oraz doświadczyć tego ciężkiego zwodu. Dla uczniów była to również cenna lekcja historii.Menu