Pamiętamy, to już 40 lat….

Pamiętamy, to już 40 lat….   Nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.
Miejsce patriotyczno- historyczne w szkole. Wystawa przygotowaną przez IPN.


Menu