REKRUTACJA – 2021/2022 – LOMS

Rekrutacja do klasy pierwszej IX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
podczas rekrutacji do ZSMS w Chorzowie. – 07.06.2021 – pobierz

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 ZSMS w Chorzowie

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych 2021/2022 – pobierz


Do przeglądania i drukowania plików w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.adobe.com

Menu