Rekrutacja Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 2021/2022

Rekrutacja do klasy pierwszej IX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 ZSMS w Chorzowie


Regulamin rekrutacji do klas pierwszych 2021/2022 – pobierz

Menu