Status Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Biathlonu

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego i IX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego otrzymały status Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Biathlonu
Decyzją Zarządu PZBiath. szkołą wchodzącym w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie nadano status SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU jest to szczególne wyróżnienie, którym może się pochwalić tylko kilka szkół w Polsce. Status szkoły mistrzostwa sportowego daje nam prestiż, promocję oraz popularyzację tej pięknej dyscypliny sportu. W naszej szkole biathlon jest jedną z dyscyplin kierunkowych, którą uprawia ponad 20 uczniów szkoły podstawowej i liceum. Nasi uczniowie, absolwenci, zawodnicy UKS Statima Biathlon Team osiągają wielkie sukcesy w zawodach rangi międzynarodowej, są reprezentantami Kadry narodowej juniorów. Posiadanie statusu szkoły mistrzostwa sportowego pomoże kadrze trenerskiej i zawodnikom osiągać kolejne ważne sukcesy. Bardzo dziękujemy Pani Agnieszce Cyl i Panu Michałowi Cylowi za prowadzenie naszych uczniów- zawodników.

Menu