Świadectwa dojrzałości – 2024


Dyrektor LOMS zaprasza na  odbiór świadectw dojrzałości

w dniu 9 lipca 2024 r. o godz. 12:00.

Nieodebrane przez absolwenta świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw oraz ewidencja wydanych świadectw pozostają w szkole.

9 lipca br od godz. 8:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl,

a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło
lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Dane do logowania zostały przekazane zdającym przez dyrektora szkoły.

Egzaminy pisemne w terminie poprawkowym zostaną przeprowadzone w szkole,
w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br.

Żeby przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym należy wypełnić i złożyć w  szkole Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7)

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2024/EM-2024-Zalacznik-7.pdf

Egzamin w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

 

 

Menu