Wyniki matur – 2023

7 lipca br. pomiędzy godz. 8:00 a 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl,

a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Dane do logowania zostały przekazane przez dyrektora szkoły.

Po odbiór wyników zapraszamy 7.lipca 2023 roku o godz. 12.00.

Nieodebrane przez absolwenta świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw oraz ewidencja wydanych świadectw pozostają w szkole.

Egzaminy pisemne (22 sierpnia br., godz. 09:00) zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br.

W załączeniu formularz Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

Brak złożonego oświadczenia świadczy o tym, że absolwent nie przystępuje do egzaminu poprawkowego.

Egzamin w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

Menu