Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy.

Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie informuje, że poszukuje pracowników na niżej wymienione stanowiska:

  • pomoc kuchenna 1/2 etatu – umowa o pracę – /nabór zakończony/
  • pomoc kuchenna 1 etat – umowa na zastępstwo – /nabór zakończony/
  • ratownik WOPR – umowa zlecenie,
  • dozorca, obsługa basenu – umowa zlecenie – praca w sobotę i niedzielę,
  • dozorca – umowa zlecenie.

Zainteresowane osoby prosi się o złożenie CV w sekretariacie szkoły.
Dopuszczalne jest przesłanie CV na adres szkoły sekretariat@zsms.edu.pl
CV winno zawierać podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

OGŁOSZENIE – pismo oryginalne

Menu